Found: 34,132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา เหมือนมาตย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ?" : เอกสารประกอบการประชุมวิชากาแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกรงา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกร "แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ" : งานแพะแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 :
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9, 2552
เลขเรียกSF383.5.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$0$ ! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียก658 ค141อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHD30.28 ค167,658.02 ค47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''ดีชั่ว'' เกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ / [electronic resource] .
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Insidebooks, [2552?].
เลขเรียก294.3422 พ267ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''เกียรตินิยม'' สอนน้องเรียนเก่ง : 10 ชั่งโมงสู่การเรียนดี / โยธิน ลัทธิประสาธน์ ; คณะบรรณาธิการ ย...
ชื่อผู้แต่งโยธิน ลัทธิประสาธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียกLB1601 ย842ก 2552,371.30281 ย842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง)3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552.
เลขเรียกTJ163.2 ป396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ / กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กระทรวง, 2552.
เลขเรียกRA 566.27 ร22 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-2 องศาเมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน = Cooling down the planet with both hands / บรรณาธิการ, วสันต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2552.
เลขเรียก363.7387 ล15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง.NET Library สำหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time [electronic resource] = .NET Library for r...
ชื่อผู้แต่งจิรเดช ยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0 นาฬิกา : เวลาปาฏิหาริย์ / ผู้เขียน : Jiro Akagawa ; ผู้แปล : เมธินี นุชนาคา.
ชื่อผู้แต่งอาคากะวา, จิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง007 Quantum Of Solace [videorecording] = 007 พยัคฆ์ร้ายทวงแค้นระห่ำโลก / Albert R. Broccoli's ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แคททาลิส อัลลายซ์ แอนช์ (ประเทศไทย)จำกัด (ผู้จำหน่าย), 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง007 พยัคฆ์ร้าย ทวงแค้นระห่ำโลก = Quantum of solace [video cd] /.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก791.43 ศ 892 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา