Found: 30,377  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหาราชชาติไทย / อุดม เชยกีวงศ์ text
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียนเด็กไทย, 2556
เลขเรียก923.1593 อ785ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหาราชชาติไทย / อุดม เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกDS570.5 ส728,923.1593 อ785ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 idioms เขียนคล่อง พูดฉลาด smart English / โดย นวลพรรณ สุวรรณบรรณ.
ชื่อผู้แต่งนวลพรรณ สุวรรณบรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear, 2556.
เลขเรียกPE1460 น332พ,425 น54ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 A-Z Animal / เรื่อง, ป้าเวนดี้ ; ภาพ, ปฏิมา.
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Companies and firms : engineering excellence / สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคโนโลยีมีเดีย, 2556
เลขเรียกTA157 ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Ice cream homemade / ฮาเซกาวะ เมกุมิ, เขียน ; ดวงใจ สัมพันธ์ปรีดา, แปล.
ชื่อผู้แต่งเมกุมิ, ฮาเซกาวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2557.
เลขเรียกTX795 ม713 2557,641.862 ม713ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ice cream homemade / เมกุมิ ฮาเซกาวะ (Megumi Hasegawa) เขียน ; ดวงใจ สัมพันธ์ปรีดา, แปล
ชื่อผู้แต่งฮาเซกาวะ, เมกุมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ CUISINE, 2556.
เลขเรียกTX795 ฮ278,641.862 ฮ62ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 IPs ready to use = 100 ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมใช้ / กองบรรณาธิการ อุดมศิลป์ ปิ่นสุข, กษมา จันทรท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556
เลขเรียกส.ร. 346.048 ร196
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง [Text] / บรรณาธิการโดย ศวัส ศักย์ศรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, [2556?]
เลขเรียก615.8 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ = The way to success / พรหมมาตร์ ชายสิม.
ชื่อผู้แต่งพรหมมาตร์ ชายสิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกBF 637 .S8 พ17ห 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐาน (Fundamental) / อธิป กีรติพิชญ์
ชื่อผู้แต่งอธิป กีรติพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2556
เลขเรียก332.6322 อ143ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำอธิษฐาน พลิกชีวิตให้ร่ำรวย / พระครูสิริธรรมาภิรัต.
ชื่อผู้แต่งพระครูสิริธรรมาภิรัต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2556.
เลขเรียก158 พ321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา