Found: 35,319  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก634.9 พ314ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์" : รายงานการวิจัย / มานพ วิสุทธิแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียก780.92 ม25อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อะไร" บันทึกบทประพันธ์ตลอดเวลาการบวชหนึ่งพรรษา / กตปุณโณ
ชื่อผู้แต่งกตปุณโณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
เลขเรียกBQ6140 ก112 [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [text] = ASEAN economic community : AEC / ศูนย์ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552
เลขเรียก337.159 อ771
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา เหมือนมาตย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เครือข่ายการค้ามนุษย์ ศึกษาเปรียบเทียบประเทศลาวและประเทศกัมพูชา : การป้องกันและแก้ไข" : รายงานการศ...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ วาสิกะสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
เลขเรียก364.153 ว115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เปิดร้านดอกไม้" สร้างเงินล้าน รวยได้ทุกเทศกาล / กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2552
เลขเรียก745.92 ก19ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ?" : เอกสารประกอบการประชุมวิชากาแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกรงา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกร "แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ" : งานแพะแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 :
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9, 2552
เลขเรียกSF383.5.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$0$ ! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียก658 ค141อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHD30.28 ค167,658.02 ค47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''ดีชั่ว'' เกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ / [electronic resource] .
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Insidebooks, [2552?].
เลขเรียก294.3422 พ267ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''เกียรตินิยม'' สอนน้องเรียนเก่ง : 10 ชั่งโมงสู่การเรียนดี / โยธิน ลัทธิประสาธน์ ; คณะบรรณาธิการ ย...
ชื่อผู้แต่งโยธิน ลัทธิประสาธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียกLB1601 ย842ก 2552,371.30281 ย842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พลัง)3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม
ชื่อผู้แต่งประสาท มีแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552.
เลขเรียกTJ163.2 ป396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา