Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการประเมินอาการนำก่อนภาวะวิกฤตโดยใช้ Modified Early Warning Scores (MEWS) เพื่อป้องกันและจัดการ...
ชื่อผู้แต่งพุทธชาติ สมณา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกWC 240 พ244ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อแต่ละวิชาในโครงการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือกับผล...
ชื่อผู้แต่งตวีทิพ ทับสุริย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา