Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฏหมายธุรกิจ / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล,...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กอล์ฟ กราฟฟิคดีไซน์, 2560
เลขเรียกKPT1051 ช696ห 2560,346.07 ห321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEthical theory and business / edited by Tom L. Beacuhamp, Norman E. Bowie
พิมพลักษณ์Upper Saddle Rive, NJ. : Prentice Hall, 2001
เลขเรียก174.4 E84 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ / กำชัย จงจักรพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557.
เลขเรียกHG8059 ก563,341.754 ก456ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งทางการค้า พ.ศ.2542 / ศักดา ธนิตกุล
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกK7340 ศ321 2553,343.072 ศ111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้ / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2556.
เลขเรียกKPT966 ข291 2556,364.168 ป512ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา