Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2557- .
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี = Journal of Management Sciences Suratthani Rajab...
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2557-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ = Annual report ... National Commissio...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ, 2561-.
เลขเรียกKPT64 ค123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา