Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา = School p...
ชื่อผู้แต่งทองคำ บูรณางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ท249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Stude...
ชื่อผู้แต่งบังอร ชูศรียิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนานุเคราะห์ = lnformation technology using ...
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร ทองพรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ร865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่ว...
ชื่อผู้แต่งกชกร ปานจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 658.314072 ก112ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา