Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้โอโซน = Efficency study of internal combustion engine...
ชื่อผู้แต่งกวินชัย ต้องตรงทรัพย์
พิมพลักษณ์2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ก๊าซชีวมวลขนาดเล็ก / พิศาล สมบัติวงค์.
ชื่อผู้แต่งพิศาล สมบัติวงค์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ก๊าซแอลพีจีทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร THE USE OF GA...
ชื่อผู้แต่งชัยยง ศิริพรมงคลชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2555.
เลขเรียก662 ช414ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออก กรณีศึกษา บริษัทไทยฮอ...
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ชื่อผู้แต่งประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกTJ755 ป-ง 2556,621.43 ป399ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา