Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำดัชนีคุณภาพของสุรากลั่นจากองค์ประกอบหลักทางเคมีและระดับความชอบ / กิติพงษ์ เวชกามา
ชื่อผู้แต่งกิติพงษ์ เวชกามา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย คีรีศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2549.
เลขเรียก001.407 ศ 437 ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย คีรีศรี
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2549.
เลขเรียกQ180.55.M4 ศ324
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา