Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ = Project management [videorecording] / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภ...
ชื่อผู้แต่งบุษบา อารีย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประเมินผลการจัดการโครงการโรงงานการจัดขยะมูลฝอยเพื่อคัดแยกและทำปุ๋ยชีวภาพขององค์การบริหารส่วนจังหว...
ชื่อผู้แต่งดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียทางเคมี [videorecording] = chemical waste management.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา