Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การตรวจหาปริมาณปรอทในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำแม่กลอง = An investigatio...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา สินศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก628.1682 ร622ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก664.82 อ488ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการสำรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลปรุงสำเร็จที่จำหน่ายในตลาดนครปฐมและ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา พันธ์แจ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539
เลขเรียก664.07 ร375ง 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา