Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบก...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อรัญทิศ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ก 117 ก 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งวัชราพรรณ์ สอนจินซือ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.334 ว112ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้วยทฤษฎีดีแอฟทีของการดูดซับแอมโมเนีย ฟอสฟีนและอาร์ซีนบนท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวที่มีการเติม...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ บัวแสง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ Google Classroom สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งพีรพงศ์ เพชรกันหา.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.334 พ317ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้วยทฤษฎีดีเอฟทีของการดูดซับไฮโดรเจนบนแผ่นนาโนกราฟีนที่มีการเติมโบรอน อะลูมิเนียมและไนโตรเจน...
ชื่อผู้แต่งทวิต โม้ทองศรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก540 ท173ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา