Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาค และสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกแมกนีเซียมแมงกานีสค์เฟอร์ไรต์ ที่เตรียมด้...
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก624.183 อ518ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เคมีอินทรีย์ และความมีเหตุผลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคกลุ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา คำสงค์.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก540 น346ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์แบบกลุ่มสืบเสาะที่มีสแคฟโฟลด์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงประมวลผล / ...
ชื่อผู้แต่งอุบลวรรณ กิจคณะ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.334 อ457ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจินตภาพจากการสะท้อนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตสำนักงานเขต...
ชื่อผู้แต่งปัทมพร สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก153.23 ป114ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา