Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก...
ชื่อผู้แต่งบุญธิดา จิรรัตนโสภา.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554.
เลขเรียกวจ 025.52 บ243ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน [electronic resource] = The training electrical system of Ga...
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ การเก่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเครื่องยนต์ / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ..
ชื่อผู้แต่งประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกTJ 755 ป399ง 2546,621.43 ป17ง 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่อง...
ชื่อผู้แต่งประกิต มาตฤปโยธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครื่องยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ [electronic resource] = Ana...
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว สุทธิบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกTP359.B48 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา