Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่วมเรื่องการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรณีศึกษาองค์ก...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร พรอุดมทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก006.7 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สื่อประสมปฏิสัมพันธ์สนับสนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งเมธาวุฒิ เหลาลาภะ.
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียก372.35 ม547ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา