Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นบนแพนอากาศ = Investigation of noise reducition on airfoils / ธีระ ...
ชื่อผู้แต่งธีระ ทองใบ.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สารสังคหะ : การชำระและการศึกษาวิเคราะห์ = The Sarasangaha : Investigation and Analtical Study...
ชื่อผู้แต่งพระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท)
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 294.312 พ378ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความไม่เหมาะสมของขนาดเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนิสิตในระดับมหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา แสนแก้ว
เลขเรียกTA166 ณ329ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงตัวเลขของแพนอากาศสำหรับการประยุกต์เรื่องการลดการไหลปั่นป่วน = Numerical investigation of...
ชื่อผู้แต่งธน อากาศอำนวย.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมันเทศ = The investigation of antioxidant capacity o...
ชื่อผู้แต่งมยุรา ด้วงพิทักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก541.224 ม164ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาการสืบสวนและสอบสวน (ครั้งที่ 13-15) = Investigation and inquiry / โดย อภินันท์...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ศรีศิริ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : กลุ่มวิชา กฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบรูปแบบการแจกแจงของข้อมูลปริมารธาตุเหล็กที่ลดลงจากการรักษาด้วยยา Deferasirox เปรียบเทียบ De...
ชื่อผู้แต่งพัชรี มณีรัตน์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
เลขเรียก616.152 พ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปฏิกิริยาฟิชเชอร์ทรอปซ์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เคลือบติดบนผิววัสดุฐานเหล็กกล้าไร้สนิม [e...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา ครบพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลือบผิวฟิล์มบางเซลล์แสงอาทิตย์สารอินทรีย์ต้นทุนต่ำ = Investigation of p...
ชื่อผู้แต่งอนิวรรต แพวงศ์จีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการสึกหรอของคมตัดพันธ์ในแม่พิมพ์ตัดเจาะ = Wearing out investigation for cutting ed...
ชื่อผู้แต่งรุ่งระวี จันเจือ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงทดลองเพื่อหาสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ที่ทำงานเป็นกังหันน้ำที่ถูกดัดแป...
ชื่อผู้แต่งนนทชัย คงสุวรรณ์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิคก...
ชื่อผู้แต่งสราวุฒิ ไทยสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559.
เลขเรียกว.จ 371.102072 ส355ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ / ทำนุรัฐ ซ้ายขวา.
ชื่อผู้แต่งทำนุรัฐ ซ้ายขวา.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของจุดต่อประเภทรอยเชื่อมในเหล็กฉากโดยการทดสอบภายใต้แรงสลับทิศ = Experimental investi...
ชื่อผู้แต่งสรอรรจน์ นิ่มงามศรี
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ของ โชติกา นามบุญเ...
ชื่อผู้แต่งโชติกา นามบุญเรือง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก363.2 ช843ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา