Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเข้าสู่สภาวะชายขอบทางการศึกษาของเด็กนักเรียนอาข่า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / วิลาสินี ...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี ตาสิติ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน / เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์, เขียน ; สุจิตรา สุดเดี่ยวไกร, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2555.
เลขเรียกDS 569 ต275ม 2555,301.4519591 ต832ม 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา