Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงที่ใช้วิธีรวมคะแนนต่างกัน : กา...
ชื่อผู้แต่งเลิศศักดิ์ ไชยศิลป์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2353.26.T5 ล919ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคะแนนจุดตัดที่ได้จากวิธีโลจิกสติก โลจิสติกประยุกต์ นีเดลสกี และนีเดลสกีประยุกต์= A study of ...
ชื่อผู้แต่งทรงศรี ตุ่นทอง
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกLB3051 ท148ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการแปลงเกรดเฉลี่ยเป็นคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อัตราส่วนระห...
ชื่อผู้แต่งมานะ กวางทอง
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2353.26.T5 ม445ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์กับคะแนนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแยกตามกล...
ชื่อผู้แต่งปุณิกา ประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกPE1130.T5 ป659ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากันตามทฤษฎีมาตรฐานเดิมกับการให้น้ำหนักคะแนน...
ชื่อผู้แต่งนภา กาญจนกิจโสภณ
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกLB3058.T5 น196ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา