Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดน้ำหนักคะแนนสอบคัดเลือกนิสิตประเภทรับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ [จุลสาร] = The We...
ชื่อผู้แต่งเสริม ทัศศรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2538].
เลขเรียกLB ส7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนนวิชาคณิตศาสตร์ ขอ...
ชื่อผู้แต่งเอิบศรี ตุษยะเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
เลขเรียกวจ QA10.5 อ922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา