Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องScores to settle : stories of the struggle to create great music / Norman Gilliland.
ชื่อผู้แต่งGilliland, Norman.
พิมพลักษณ์Madison, Wis. : NEMO Productions, c2009.
เลขเรียกML65 G5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพะเยา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsing propensity scores in quasi-experimental designs / William M. Holmes.
ชื่อผู้แต่งHolmes, William m.
พิมพลักษณ์Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2014.
เลขเรียกQA279.4 H753u 2014,001.434 Ho753U
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายของแม่สุกรกับสมรรถภาพการสืบพันธุ์หลังหย่านม = The relations...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อาษา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2535.
เลขเรียกสก 32/2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClarinet. Grade 5 [music] :œbpieces for Trinity College London exams : 2017-2020.
ชื่อผู้แต่งTrinity college london (approximately 1980- )
พิมพลักษณ์London : Trinity College London Press, 2016
เลขเรียก788.6252 T833C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClarinet. Grade 6 [music] : pieces for Trinity College London exams : 2017-2020.
ชื่อผู้แต่งTrinity college london (approximately 1980- )
พิมพลักษณ์London : Trinity College London Press, 2016
เลขเรียก788.6252 T833C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClarinet. Grade 7 [music] : pieces for Trinity College London exams : 2017-2020.
ชื่อผู้แต่งTrinity college london (approximately 1980- )
พิมพลักษณ์London : Trinity College London Press, 2016
เลขเรียก788.6252 T833C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClarinet.œnGrade 4 [music] : pieces for Trinity College London exams : 2017-2020.
ชื่อผู้แต่งTrinity college london (approximately 1980- )
พิมพลักษณ์London : Trinity College London Press, 2016
เลขเรียก788.6252 T833C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อแต่ละวิชาในโครงการ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือกับผล...
ชื่อผู้แต่งตวีทิพ ทับสุริย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากันตามทฤษฎีมาตรฐานเดิมกับการให้น้ำหนักคะแนน...
ชื่อผู้แต่งนภา กาญจนกิจโสภณ
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกLB3058.T5 น196ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของคะแนนแบบทดสอบ Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ฉบับภาษาไทยในช่วงระยะหลังข...
ชื่อผู้แต่งกมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกThesis W 4 Obs. Gyn. ก167ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClarinet. Grade 8 [music] : pieces for Trinity College London exams : 2017-2020.
ชื่อผู้แต่งTrinity college london (approximately 1980- )
พิมพลักษณ์London : Trinity College London Press, 2016
เลขเรียก788.6252 T833C 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา