Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnigma variations : an pomp and circumstance marches in full score / Edward Elgar.
ชื่อผู้แต่งElgar, Edward.
พิมพลักษณ์New York : Dover, 1992.
เลขเรียก784.2 El41E 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนของแบบสอบความเรียงที่ได้จากวิธีการตรวจต่างแบบ / อรุณี เร้าอรุณ = A comparison of...
ชื่อผู้แต่งอรุณี เร้าอรุณ 2506-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาและกลวิธีคิดกำหนดคะแนนความคิดสร้างสรรค์ / สมพร วิรบุตร์ = Working time and thinking strat...
ชื่อผู้แต่งสมพร วิรบุตร์
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง = High scores English reading practice.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนบ้านความรู้, [2547?].
เลขเรียก428.4 บ892 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยคะแนนจากแบบสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบเ...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สิงห์ม่วง
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแววของความเป็นครู และคะแนนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทาง...
ชื่อผู้แต่งบุญเกิด รุ่งเรือง 2501-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ด้วยคะแนนสอบความถนัดและผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิช...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลจากคะแนน สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี อัศวศักดิ์กุล
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสอดคล้องของคะแนนแบบสอบความเรียงจากผู้ตรวจ และวิธีการตรวจต่างกัน / จิราพร อัครสมพง...
ชื่อผู้แต่งจิราพร อัครสมพงศ์
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันของคะแนนสัมฤทธิผลในชั้นมัธยมศึกษา และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนโรงเรียนส...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางสมอง กับคะแนนจากแบบสอบความสามารถทางกีฬาฟุตบอล / วรพจน...
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ อาษารัฐ 2498-
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนหมู่เดียวก...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ศรีคำพร
พิมพลักษณ์2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยครู กรุงเทพมหานคร / เก็จวลี นภารักษาวงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งเก็จวลี นภารักษาวงศ์ 2489-
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบวัดไฟโร-บี / ภารณี วนะภูติ =...
ชื่อผู้แต่งภารณี วนะภูติ 2500-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกหะฐะโยคะที่มีต่อคะแนนสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเทนนิส / ชูชีพ อุสาโห = Effects of hatha yoga ...
ชื่อผู้แต่งชูชีพ อุสาโห
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา