Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFifteen chapters of dramatical art / Dong Jian, Ma Junshan
ชื่อผู้แต่งDong, Jian
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2006
เลขเรียก808.2 D682F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRi chu = Sunrise / Cao Yu zhu ; [Ying] Ba'ensi yi.
ชื่อผู้แต่งCao, Yu 1910-1996.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001 (2003printing).
เลขเรียกPL2815.A8 R53 2001,895.125 Ca235R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCha guan = Teahouse / Lao She zhu ; Huo Hua yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 L8 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu dai xi qu gu shi = Ancient Chinese stories on traditional operas / Li Haiyan bian.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกGR335 Z495 2002,398.20951 Zh63Z 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo xi qu wen hua = Representacไao da vida em palco : a cultura da opera Chinesa = Odyssey of s...
พิมพลักษณ์Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu min zheng zong shu, 2005
เลขเรียก782.10951 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา