Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing xuan Tang shi yu Tang hua = Selected poems and pictures of the Tang Dynasty.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she (China Intercontinental Press), 2005.
เลขเรียกPL2658.E3 J56 2005,895.11308 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jian shang ci dian = Dictionary and analysis of Tang poetry / Xiao Difei ... deng zhuan...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2321 T3275 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynasty stories / Shen Jiji ... [et al.] bian zhu ; Zhang Y...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she : Foreign Languages Press, c2007.
เลขเรียกPL2641 T363 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Hengtangtuishi xuan bian ; Wu Zhaoji bian yi.
ชื่อผู้แต่งWu, Zhaoji.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Jing hua chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2531 W83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang song shi ci hua yan jiu / Luo Man zhu.
ชื่อผู้แต่งLuo, Man.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.11308 L964T 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Liu li jun.
ชื่อผู้แต่งLiu, Li jun.
พิมพลักษณ์Ha er bin : Ha er bin, 2005.
เลขเรียก895.11308 L783T 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi, Song ci, Yuan qu / [zhu bian Ji Jianghong ; bian zhuan Gong Xun, Meng Hui'en].
ชื่อผู้แต่งTang shi san bai shou.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2531 T361 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jing cui / Zhang xiao lei.
ชื่อผู้แต่งZhang xiao lei.
พิมพลักษณ์Cheng dou : Si chuan ci shu chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2321 Z6311 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYue Tang yan yi / shi yi bian ji bu bian zhu.
พิมพลักษณ์Tai nan shi : Shi yi, 1997[min 86].
เลขเรียกPL2446.Y8 Z63 1997
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo wen xue jing shen. Tang dai juan = Zhongguowenxuejingshen / zhu bian Guo Yanli ; Sun ...
ชื่อผู้แต่งSun, Xuetang.
พิมพลักษณ์Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL2291 S86 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPoetry and prose of the Tang and Song / translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Foreign Languages Press : distributed by China International Book Trading Corp., 2005.
เลขเรียกPL2503 P64 2005,895.3 Ba152P 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWomen of the Tang dynasty / [English text rewritten by May Holdsworth ; translated by Qi Lindesay].
ชื่อผู้แต่งHoldsworth, May.
พิมพลักษณ์Kowloon, Hong Kong ; New York : Airphoto International Ltd., 1999.
เลขเรียกDS747.42 H65 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo gu dian wen xue ming pian jian shang. tang song ci ming pian / Li jia xiu.
ชื่อผู้แต่งLi, Jiaxiu.
พิมพลักษณ์Hu he huo hao te : Nei meng gu ren min chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2341 L451 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu shi jing cui / Li yin sheng.
ชื่อผู้แต่งLi yin sheng.
พิมพลักษณ์Cheng dou : Si chuan ci shu chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2321 S441 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina at the court of the emperors : unknown masterpieces from Han tradition to Tang elegance (25-...
พิมพลักษณ์Florence : Fondazione Palazzo Strozzi ; Milano, Italy : Skira ; New York, NY : Distributed in North America by Rizzoli International Publications, 2008.
เลขเรียกN7343.23 .C56 2008,951.017 C539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา