Found: 246  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหวด พัฒนาการจากของเล่นเด็กสู่เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน / รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลโดย เชิดศักดิ์ ฉ...
ชื่อผู้แต่งเชิดศักดิ์ ฉายถวิล.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2554.
เลขเรียกML931 ช756
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ / ภานุวัฒน์...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ วัฒนจินดา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe essence of Brazilian percussion and drum set : with rhythm section parts : rhythms, songstyles,...
ชื่อผู้แต่งUribe, Ed.
พิมพลักษณ์Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing, [c2006?].
เลขเรียกMT655.2 .U76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก : รายงานการวิจัย / บุษกร บิณฑสันต์ ... [และคนอื่น ๆ อีก 4 คน]
ชื่อผู้แต่งบุษกร บิณฑสันต์ หัวหน้าคณะวิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวในทางครูแสวง อภัยวงศ์ / ชนัสถ์นันท์ ประกายสันติสุข = A musical analysi...
ชื่อผู้แต่งชนัสถ์นันท์ ประกายสันติสุข
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษา 89 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 พุทธศักราช 2556 / สถาบันภาษา ศิลปะ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS568 ข249ร,306.09593 ข249
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา