Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการบริการสิ่งพิมพ์= Computer Assisted Instruction on The Toplc of Buddhism Soxial Study Relig on...
ชื่อผู้แต่งนราทิพย์ รัตนพรหม.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกปพ 294.3 น.172บ 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม.= Computer Assiste...
ชื่อผู้แต่งพาตีเมาะ จารง.
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2547.
เลขเรียกปพ 323 พ223บฉ2 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเ...
ชื่อผู้แต่งการะเกต ศรสุริยวงศ์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกThesis 371.3 ก226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น...
ชื่อผู้แต่งขจรณ์ กระจ่างช่วย.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกThesis 910.3 ข12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบ...
ชื่อผู้แต่งอาซีรา เจ๊ะอาลี.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกThesis 640 อ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป...
ชื่อผู้แต่งหะลิบ เหล็บเสิศ
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2547.
เลขเรียกปพ 900 ห217ก 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา