Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ / วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย = Process of making saw sa...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดดนตรีไทยบ้านครูสกล แก้วเพ็ญกาศ / วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ = Pedagogical method of Thai class...
ชื่อผู้แต่งวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดวิธีการบรรเลงซอสามสาย สำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) / สุรพงษ์ บ้านไกรทอง = Saw sam ...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ บ้านไกรทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านปิ่นแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภูษิดา ศิริปัญญา = Th...
ชื่อผู้แต่งภูษิดา ศิริปัญญา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา