Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive engines. S.Srinivasan [Text]
ชื่อผู้แต่งSrinivasan, S
พิมพลักษณ์New Delhi : McGraw-Hill 2001
เลขเรียกTL 210 S774a 2001,629.25 S872A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive engine performance Don Knowles [Text]
ชื่อผู้แต่งKnowles, Don
พิมพลักษณ์New York Delmar 1998
เลขเรียก629.25 K73A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive Engine Repair and Rebuilding Frank J Thiessen [Text]
ชื่อผู้แต่งThiessen, Frank J
พิมพลักษณ์U.S.A Prentice-Hall 1992
เลขเรียก629.25 T439A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarine diesel engines : maintenance,troubleshooting,and repair Nigel Calder [Text]
ชื่อผู้แต่งCalder,Nigel
พิมพลักษณ์New York : McGraw - Hill 1992
เลขเรียก623.872 C146M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElectronic Engine Control Technologies : Automotine PT -713 Ronald K Jurgen [Text]
ชื่อผู้แต่งJurgen, Ronald k
พิมพลักษณ์U.S.A Society of Automotine Engineers 1998
เลขเรียก621.381 J96E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณอายุการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าของมอเตอร์ ...
ชื่อผู้แต่งธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียกTK2785 ธ36 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ALTERNATION O WRRENT MOTORS / ณรงค์ ชอนตะวัน
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ชอนตะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียกTK 2781 ณ19ม,621.319 ณ211ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำ...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกTK7895.E42 ณ62 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์ / อำพล ซื่อตรง.
ชื่อผู้แต่งอำพล ซื่อตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527.
เลขเรียกTL210 ท591 2527,621.43 อ2167ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในแบบไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งที่อาศัยแนวดคิดฟลักซ์ขยาย / ส...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี กุลบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฉลากเขียว ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับมอเตอร์ = Motors (จุลสาร) / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา