Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำนี้มีที่มา = Etymology / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม : บก. เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2547?]
เลขเรียกPE1574 .ศ64 2547,422 ก186ศ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาสารานุกรม / กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ชื่อผู้แต่งนราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2434-2519.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514.
เลขเรียกPL4181 น17ว 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำนี้มีที่มา = Etymology / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2537.
เลขเรียก422 ศ337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันเนื่องด้วยชื่อ / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกCS2775.S7 บ75อ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักษรไทย การใช้เลขสากลเป็นเลขไทย และ การปรับปรุงตัวอักษ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 2531?]
เลขเรียกPL4152 ป192 2531?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานอักษรไทย ตำนานพระพิมพ์ การขุดคันที่พงตึกและศิลปะไทยสมัยสุโขทัย / ของ ยอร์ช เซเดส์.
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช, ค.ศ. 1886-1969.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526.
เลขเรียกDS567 .ซ77 2526,089.9591 ซ545ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิบ้านนามเมือง : คำใคร ไทย - มอญ - เขมร / ประสิทธิ์ ไชยชมพู.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ไชยชมพู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แทนคุณ แอดวานซ์, 2562.
เลขเรียกPL4181 ป413ภ 2562,495.912 ป17118ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีอาทิตย์ = Solar radition / โดย เสริม จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQC911 ส923,551.52 ส67ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา