Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมเวกเตอร์แบบควบคุมกระแสไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ / ชูเกียรติ นิธโยธาน ...
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ นิธโยธาน 2518-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมเวกเตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ / สุรพงศ์ สุวรรณก...
ชื่อผู้แต่งสุรพงศ์ สุวรรณกวิน
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมแรงบิดโดยตรงเชิงดิจิตอลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ / ทวีศักดิ์ วงศ์ศรีถาวรสุข = A digital dire...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ วงศ์ศรีถาวรสุข 2520-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเวอร์เตอร์แบบป้อนกลับแรงดัน สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาด 5 กิโลวัตต์ / เกษียร สุขีโมกข์ = A voltag...
ชื่อผู้แต่งเกษียร สุขีโมกข์ 2505-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการพันมอเตอร์ขนาดเล็ก = Rewinding small motors / ของ Karl Wilkinson ; แปลโดย เสนอ นิรัตน์นิศ...
ชื่อผู้แต่งวิลคินสัน, คาร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
เลขเรียกTK9911 ว713ท 2532,621.4 ว713ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive engine performance Don Knowles [Text]
ชื่อผู้แต่งKnowles, Don
พิมพลักษณ์New York Delmar 1998
เลขเรียก629.25 K73A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomotive Engine Repair and Rebuilding Frank J Thiessen [Text]
ชื่อผู้แต่งThiessen, Frank J
พิมพลักษณ์U.S.A Prentice-Hall 1992
เลขเรียก629.25 T439A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarine diesel engines : maintenance,troubleshooting,and repair Nigel Calder [Text]
ชื่อผู้แต่งCalder,Nigel
พิมพลักษณ์New York : McGraw - Hill 1992
เลขเรียก623.872 C146M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ = Alternating current motors / โดย ณรงค์ ชอนตะวัน.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ชอนตะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกTK2781 ณ211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign and construction of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) [electronic resource] = การออ...
ชื่อผู้แต่งSisuda Chaithongsuk.
พิมพลักษณ์Bangkok : King Mongkut''s Institute of Technology North Bangkok, 2006.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรแบบควบคุมแรงบิดโดยตรง [electronic resource] = A direct torq...
ชื่อผู้แต่งปฏิพัทธ์ ทวนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองต้นแบบและการควบคุมมอเตอร์แบบสวิตซ์รีลัคแตนซ์ [electronic resource] = Simulation model and co...
ชื่อผู้แต่งฤเชาว์ ภู่ประดับศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชดเชยผลของเดดไทม์สำหรับมอเตอร์กระแสสลับชนิดแม่เหล็กถาวร โดยใช้ตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนแบบปรับปรุ...
ชื่อผู้แต่งสุพร หนูคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแผนงาน การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน...
ชื่อผู้แต่งดนัย พยุงวงษ์, 2516-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา