Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNui show = หนุ่ยโชว์ชีวิตไร้ขีดจำกัด / อศินา พรวศิน.
ชื่อผู้แต่งอศินา พรวศิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น พริ้นติ้งท์ เซอร์วิส จำกัด, 2553.
เลขเรียกPN4129 อ442ห 2553,923.8593 อ183น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOne stand-up filmmaker / เป็นเอก รัตนเรือง
ชื่อผู้แต่งเป็นเอก รัตนเรือง
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์, 2557.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ป699ว 2557,791.43 ช365 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPersonal movie / อาทิตย์ อัสสรัตน์
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ อัสสรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์, 2556.
เลขเรียกPN1995.9.P7 อ621พ 2556,791.43 ช365 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างความหมายในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" / ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล = T...
ชื่อผู้แต่งธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตัดต่อวิดีโอสำหรับการผลิตสื่อวีดีทัศน์ / โดย นิคม หล้าอินเชื้อ
ชื่อผู้แต่งนิคม หล้าอินเชื้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกPN 1992.75 น231ค 2553,006.696 น316ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศน์ไทยจากปี พ.ศ.2530 ถึง 2541 / อรทัย รุจิราธร = Development of "Docume...
ชื่อผู้แต่งอรทัย รุจิราธร
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี / เอกสิทธิ์ พันธุ์พูล = Thai identity in Cherd Songsri's films...
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ พันธุ์พูล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับหัวใจศิลปิน / เปี๊ยก โปสเตอร์
ชื่อผู้แต่งเปี๊ยก โปสเตอร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์, 2557.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ป762ป 2557,791.43 ช365 ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2551-2553) / ตปากร พุ...
ชื่อผู้แต่งตปากร พุธเกส
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศิลปะเอ็กเพรสชันนิสม์ในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ของ ทิม เบอร์ตัน / ศิริพรรณ แสงจันทร์ =...
ชื่อผู้แต่งศิริพรรณ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด / ประพนธ์ ตติยวร...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและกระบวนการให้สถานภาพแก่บุคคลและสถาบันในรายการ ตลาดสดสนามเป้า / พรพิสุทธิ์ ศรีธรานนท์ = The r...
ชื่อผู้แต่งพรพิสุทธิ์ ศรีธรานนท์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้านนี้มีเรื่องเล่า / แมอีฟ บินซี่ เขียน ; ภาสกร ประมูลวงศ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งบินซี่, แมอีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกPR6052.บ66 ร64 2548,น บ331ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยุผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ / พรชัย ฉันต์วิเ...
ชื่อผู้แต่งพรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู่" / สุวรรณมาศ เหล็กงาม = A social cons...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณมาศ เหล็กงาม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา