Found: 873  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบระดับรอยโรคและการขับโอโอซิสต์ระหว่างไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองไทยและไก่กระทงพันธุ์การค้า...
ชื่อผู้แต่งจรีพร บุญล้อม.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการเปรียบเทียบคุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษระหว่างวิธีอิควิเปอร์เซ็นไตล์ วิธ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB2367.ท9 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ในการเรียนดนตรีปฏิบัติของนักเรียนกับความรักดนตรีของพ่อแ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย นาควงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียก780.712 ธ395ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา