Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSui Tang wu dai : meng hui qian nian de sheng shi hua zhang / Gong Shuduo, Liu Delin zhu bian
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2015
เลขเรียกDS 749.2 S948 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 Tang Poems and song Lyrics / Qiu Wen Wei
ชื่อผู้แต่งQiu, Wen wei
พิมพลักษณ์Taibei : Huawenwanggfen Youxian Gongshi Dian Cang Ge, 2007
เลขเรียก895.131 Q1T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi da guan
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Ci Shu, 1984
เลขเรียก895.11 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม / พัชนี ตั้งยืนยง = Chinese war poetry of the T...
ชื่อผู้แต่งพัชนี ตั้งยืนยง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / [bian zhu zhe Wang Zhao]
พิมพลักษณ์Xianggang : Xing hui tu shu you xian gong si, 2008
เลขเรียกPL 2531 T164 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe golden age of Chinese art : the lively T'ang dynasty / Hugh Scott.
ชื่อผู้แต่งScott, Hugh, 1900-
พิมพลักษณ์Tokyo ; Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1966.
เลขเรียกN7343 .S37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Hengtangtuishi xuan bian ; Wu Zhaoji bian yi.
ชื่อผู้แต่งWu, Zhaoji.
พิมพลักษณ์[Beijing] : Jing hua chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL2531 W83 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang Dynasty stories / translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
พิมพลักษณ์Beijing, China : Chinese Literature : Distributed by China International Book Trading Corp., 1986.
เลขเรียกPL2658.E8 T36 1986
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang song shi ci hua yan jiu / Luo Man zhu.
ชื่อผู้แต่งLuo, Man.
พิมพลักษณ์Beijing : Ren min chu ban she, 2009.
เลขเรียก895.11308 L964T 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang-Song lyrics / translated by Xu Yuan Zhong ; illustrated by Kwan Shan Mei.
พิมพลักษณ์Singapore : EPB Publishers, 1996.
เลขเรียกPL2517 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe urban life of the Tang dynasty / written by Huang Xinya ; translated by Tu Guoyuan and Yan Hongf...
ชื่อผู้แต่งHuang, Xinya.
พิมพลักษณ์Reading, United Kingdomn : Paths International Ltd. ; [China] : Hunan People's Publishing House, [2014]
เลขเรียกDS749.3 .H83 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe vermilion bird : T'ang images of the South / Edward H. Schafer.
ชื่อผู้แต่งSchafer, Edward h.
พิมพลักษณ์California : University of California, 1967.
เลขเรียก951.017 Sc296V 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou / Liu li jun.
ชื่อผู้แต่งLiu, Li jun.
พิมพลักษณ์Ha er bin : Ha er bin, 2005.
เลขเรียก895.11308 L783T 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi, Song ci, Yuan qu / [zhu bian Ji Jianghong ; bian zhuan Gong Xun, Meng Hui'en].
ชื่อผู้แต่งTang shi san bai shou.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2531 T361 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEthnic identity in Tang China / Marc S. Abramson.
ชื่อผู้แต่งAbramson, Marc s.
พิมพลักษณ์Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2014.
เลขเรียก305.800951 A159E 2013
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา