Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจในการเลิกสูบ...
ชื่อผู้แต่งพัชราวดี ทองเนื่อง
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิผลระหว่าง Varenicline และ Nortriptyline ในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยใน / วศ...
ชื่อผู้แต่งวศิน จิริศานต์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmoking cessation with weight gain prevention : a group program : facilitator guide / Bonnie Sprin...
ชื่อผู้แต่งSpring, Bonnie j.
พิมพลักษณ์Oxford ; New York : Oxford University Press, c2009
เลขเรียกWM 290 S769s 2009,616.86 Sp749 S 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCausal relationship of smoking cessation among Thai alcohol dependent smokers / Yuwadee Wongsaeng =...
ชื่อผู้แต่งYuwadee wongsaeng.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา