Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
เลขเรียกPL 1301 Y22o 2007,495.103 Ya22S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu jin yi ci dian : Han Ying shuang jie = A dictionary of Chinese synonyms : with English transl...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, c2015
เลขเรียกPL 1301 H233 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu xiang si ci yu qu bie yu lian xi. Zhong ji = Similar Chinese words and expressions distinctio...
ชื่อผู้แต่งFang, Xujun
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1301 F211h 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci jin yi ci fan yi ci ci dian / bian zhu, Shuo ci jie zi ci shu yan jiu zhong xin.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1301 T77 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin hua fan yi ci ci dian = Xinhua fanyici cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong x...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2003.
เลขเรียกPL1301 X5 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา