Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Yang Jizh...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1301 Y336 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Jizhou Yan...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and culture University press, 2010
เลขเรียกPL1301 .Y35 2005,R 495.131 Y22O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong fan yi ci - jin yi ci ying yong cidian / Lia Yuanpo.
ชื่อผู้แต่งLia, Yuanpo.
พิมพลักษณ์Tai Nan : Wenguo Shuju, 2002.
เลขเรียกPL1301 L693 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese synonym and antonym / Liu Shuxin, Zhou Jian
ชื่อผู้แต่งLiu, Shuxing
พิมพลักษณ์Beijing : Shangwu, 2000
เลขเรียก495.1 L783C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcise dictionary of synonyms and antonyms / Lin Yu Shan.
ชื่อผู้แต่งLin, Yu shan.
พิมพลักษณ์China : Hai Tian Press, 1992.
เลขเรียกPL1420 L735c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE de wakaru Nihongo tsukaiwake jiten 1000 / [chosha Ogiwara Chikako].
ชื่อผู้แต่งChikako, Ogiwara.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, c2010.
เลขเรียก495.6312 Ed22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFan yi cheng yu ci dian : (zeng ding ben) / Jiang Yinnan bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1301 J61 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yin dui zhao : Han yu jin yi ci xue xi shou ce = Handbook of Chineses near-synonyms / Mou Shuy...
ชื่อผู้แต่งMou, Shuyuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1301 M68 2004,495.131 M924H 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu jin yi ci dian : Han Ying shuang jie = A dictionary of Chinese synonyms : with English transl...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, c2015
เลขเรียกPL 1301 H233 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu xiang si ci yu qu bie yu lian xi. Zhong ji = Similar Chinese words and expressions distinctio...
ชื่อผู้แต่งFang, Xujun
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2013
เลขเรียกPL 1301 F211h 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian ming gu Han yu tong yi ci ci dian / Zhang Aitang, Xu Xingdong zhu.
ชื่อผู้แต่งZhang, Aifang.
พิมพลักษณ์Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1301 Z53 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimilar Chinese words and expressions : distinctions and exercises, Elementary = 汉语相似词语区别与练习, 初级 / ...
ชื่อผู้แต่งFang, Xujun.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2012.
เลขเรียก495.131 Fa211S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi cheng yu ci dian / Jiang Yinnan, Guo Xi bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์[Nanjing] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.
เลขเรียกPL1301 J61 1987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci (xiao xue si, wu, liu nian ji shi yong) = ถง อี้ ฉือ (สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งZhang, Zhaoquan.
พิมพลักษณ์Xianggang : Ya yuan chu ban she, 1989.
เลขเรียกPL1301 Z42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci fan yi ci bian xi ci dian / Han Shufang.
ชื่อผู้แต่งHan, Shufang.
พิมพลักษณ์China : Zhong guo wen shi chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1291 H23 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา