Found: 1,999  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาพ X-Ray และรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบ Digtal เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป = P...
ชื่อผู้แต่งนนทกานต์ นันทจิค, ผู้วิจัย
เลขเรียก616.07572 น154ค 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ...
ชื่อผู้แต่งเหรียญ บุญดีสกุลโชค ผู้วิจัย
เลขเรียก362.110285 ห728ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พรประภา แกล้วกล้า [และ...
ชื่อผู้แต่งพรประภา แกล้วกล้า ผู้วิจัย
เลขเรียก362.29 ค963
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,999
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมคู่มือนักศึกษา [electronic resource] / วุฒิชัย ฤทธิโชติ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ถาวร ด่านศิร...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ฤทธิโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา