Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ = Efficiency and transportat...
ชื่อผู้แต่งจิตติมา เส็มเจริญ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา การปั๊มขึ้นรูปโลหะ = The productivity improvement : ...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เอ้งเถี้ยว
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง = Advances in bioprocess technology / สุชาดา จันทร์ประทีป น...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTP248.24 ส759ท,660.2815 ส42ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา