Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe use of pictionary game to improve students'' vocabury knowledge : A case study with the grade 7 ...
ชื่อผู้แต่งAmstrong Ndangoh.
พิมพลักษณ์2020.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / พงษ์เทพ ส...
ชื่อผู้แต่งพงษ์เทพ สันติกุล, 2506-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกHV11 .พ253 2563,507.2 พ156ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล = Phenomenology : an application in n...
ชื่อผู้แต่งมณี อาภานันทิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]
เลขเรียกWY20.5 .ม36 2563,142.7 ม125ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา / ศรีสมภ...
ชื่อผู้แต่งศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
เลขเรียกJA 86 ศ17 2563,JF130 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่ด้วยกัน : พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น / คงกฤช ไตรยวงค์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศยาม, 2563 [2020]
เลขเรียกAZ782 .อ47 2563,300.72 อ312
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา