Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน : เพื่อแข่งขันในตลาดโลก / ไชยยศ ไชยมั่นคง, มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ไชยมั่นคง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท วีชั่น พรีเพรส, 2558
เลขเรียกHD38.5 ช-ก 2558,658.7 ช882ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ : คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้ / พร...
ชื่อผู้แต่งพรวศิน ศิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991), 2558.
เลขเรียกHD38.5 พ278,658.5003 พ278พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งโสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกHE273.55 ส972,330.959 ส972ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 = Proceedi...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ครั้งที่ 8 : 2558 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558 [2015]
เลขเรียกQ180.T5 ก485ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา