Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน = Procurement management in supply chain / ธัญภัส เมืองปัน
ชื่อผู้แต่งธัญภัส เมืองปัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
เลขเรียกHD38.5 ธ-ก 2561,658.5 ธ468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการขนส่งขยะประเภทต่างๆ ที่เหลือใช้จากก...
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ รุ่งเรืองมีทรัพย์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเ...
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2561
เลขเรียกDS589.B2 ก-จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์...
ชื่อผู้แต่งมนวดี ตั้งตรงหฤทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2561.
เลขเรียกHD38.5 ม158อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา