Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย = English-Thai dictionary / ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียกPE1645 ธ112พ 2553,423.9591 ธ12พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน : Dictionary English-Thai / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553, [2010]
เลขเรียกPE1645 ก344พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ : อังกฤษ-ไทย = Oxford-River Books :English-Thai dictionary / แปลโด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกPL4187 พ2 2553,W 13 พ12 2555,495.91321 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำพร้อมศัพท์ใหม่ 25,000 คำ = English-Thai dictionary of 120,000 wo...
ชื่อผู้แต่งเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2553
เลขเรียกPL4187 ธ781พ 2553,423.95911 ธ617พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา