Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโครงการ ICT = Managing ICT projects / ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียกHD30.2 ศ684,658.404 ศ462ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพัฒนาการบริหารโครงการ = Project Management Booklet Tool Kit/ ภาณุ ลิมมานนท์
ชื่อผู้แต่งภาณุ ลิมมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาริณาส, 2558, [2015]
เลขเรียกHD69.P75 ภ431ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินโครงการ หน่วยที่ 8-15 = Project Evaluation / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกHD69.P75 ก 2559,658.404 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา