Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian gu 100 = Stories behind 100 chinese idioms / Zhou Lingzhong, He Zeren bian, yi ; Li Shiji h...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1999 (2003 printing).
เลขเรียกPL1273 D53 1999,895.1 Di538D 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXing wang de zu ji = The rise and fall of dynasties / Li Jiazhen zhu ; Zhang Siying yi.
ชื่อผู้แต่งLi, Jiazhen.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียกDS735.A2 L43 2005,951 J61C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYi jian zhi xuan = Selections from Record of the listener / Hong Mai zhu ; Alisite Ying'ge'ersi xu...
ชื่อผู้แต่งHong, Mai 1123-1202.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL2687.H887 Z69 2009,398.20951 Ho772S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา