Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์ / เสถียร คามีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งเสถียร คามีศักดิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2555, [2012]
เลขเรียกLB2369 ส894ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเขียนข้อเสนอโครงงานฐานวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555
เลขเรียกLB2369 ส-ห 2555,001.4 ส786ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงความและบทความวิชาการ ฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555?] [2012?]
เลขเรียกPL4208 ร823 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา