Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese synonym and antonym / Liu Shuxin, Zhou Jian
ชื่อผู้แต่งLiu, Shuxing
พิมพลักษณ์Beijing : Shangwu, 2000
เลขเรียก495.1 L783C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcise dictionary of synonyms and antonyms / Lin Yu Shan.
ชื่อผู้แต่งLin, Yu shan.
พิมพลักษณ์China : Hai Tian Press, 1992.
เลขเรียกPL1420 L735c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yin dui zhao : Han yu jin yi ci xue xi shou ce = Handbook of Chineses near-synonyms / Mou Shuy...
ชื่อผู้แต่งMou, Shuyuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1301 M68 2004,495.131 M924H 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu jin yi ci dian : Han Ying shuang jie = A dictionary of Chinese synonyms : with English transl...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, c2015
เลขเรียกPL 1301 H233 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci jin yi ci fan yi ci ci dian / bian zhu, Shuo ci jie zi ci shu yan jiu zhong xin.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1301 T77 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin hua fan yi ci ci dian = Xinhua fanyici cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong x...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2003.
เลขเรียกPL1301 X5 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา