Found: 3,756  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,751
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมทักษะการคัดภาษาจีนกลาง / กิตติ พรพิมลวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งกิตติ พรพิมลวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546.
เลขเรียกPL1128.T5 ก672ส 2546,495.1813 ก671ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,752
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณี / พัชริษฎา วัฒนรังสรรค์ = Suc...
ชื่อผู้แต่งพัชริษฎา วัฒนรังสรรค์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,753
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการเขียนหัวข้อ โครงร่างและวิทยานิพนธ์ / พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
ชื่อผู้แต่งพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2552, [2009]
เลขเรียกLB2369 พ393น 2552,808.066 พ393น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3,754
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการประกวดแบบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ / สุปัญญา สาลี = Guidelines for design competition...
ชื่อผู้แต่งสุปัญญา สาลี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,755
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนนักเขียน : ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเพลินตา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2552.
เลขเรียกPL4177 พ924ร 2552,808.025 ร925 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,756
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบใหญ่ของคนตัวเล็ก / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกPN4781 ล963 2554,089.95911 ล819
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา