Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAhong wen ji chu du ben = An elementary Chinese reader / Wang Zhirong.
ชื่อผู้แต่งWang, Zhirong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 W421 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDa zhong Han yu : [chu ji I-II] = The elementary Chinese for everyone / Li Fangjie, Liu Haifang ...
ชื่อผู้แต่งLi, Fangjie.
พิมพลักษณ์Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1129.E5 L691 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDa zhong Han yu : [zhong gao ji I-II] = Dazhong Hanyu = The elementary Chinese for everyone / Li...
ชื่อผู้แต่งLi, Fangjie.
พิมพลักษณ์Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1129.E5 L691 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElementary spoken Chinese = Hanyu kouyu/ Dai Guifu, Liu Lixin, Li Haiyan
ชื่อผู้แต่งDai, Guifu
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004
เลขเรียกPL1125.E6 D35 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExperiencing Chinese : elementary workbook / Jiang Liping.
ชื่อผู้แต่งJiang, Liping.
พิมพลักษณ์Beijing : Higher Education Press, 2008-2009.
เลขเรียก495.1834 Ji61E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExperiencing Chinese elementary course
พิมพลักษณ์China : Higher education press, 2013.
เลขเรียกPL1129.E5 E95 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu le yuan : huo dong shou ce = Chinese paradise -- the fun way to learn Chinese. Cards of word...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
เลขเรียก495.1834 H233Hc
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHome with kids / Lixin Liu, Fang Deng.
ชื่อผู้แต่งLixin, Liu.
พิมพลักษณ์Beijing : World Publishing Beijing Corporation, 2008-2009.
เลขเรียก495.1 Li788H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuai le er tong Han yu = Fun Chinese for kids / Compiled by SISA Chinese Culture Center .
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolongua, 2004.
เลขเรียก495.18 Ku95K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi yong Han yu ru men ke ben = Practical Chinese : an elementary course / zhu bian Deng Enming ...
ชื่อผู้แต่งDeng, Enming.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1125.E6 D391 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin gai nian Han yu (chu ji ban I) = New concept Chinese (elementary level) / Liu Delian and Zha...
ชื่อผู้แต่งLiu, Delian.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1129.E6 L58 2004,495.1824 Li783X
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin gai nian Han yu : chu ji ben II = New concept chinese (elementary level II) exercise book / ...
ชื่อผู้แต่งLiu, Delian.
พิมพลักษณ์Beijing : Peking University Press, 2004.
เลขเรียก495.1824 Li783Xg
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin gai nian Han yu = New concept Chinese / Zheng Guoxiong bian zhu.
ชื่อผู้แต่งZheng, Guoxiong.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1129.E5 Z44 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin gai nian Han yu = New concept chinese : [elementary level] / Zheng Guoxiong bian zhu.
ชื่อผู้แต่งZheng, Guoxiong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1129.E5 Z44 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง汉语教程 扬寄洲
ชื่อผู้แต่ง扬寄洲
พิมพลักษณ์北京 : 北京语言大学出饭车社, 2016
เลขเรียกPL1129 Y225h 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา