Found: 462  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuzz against junk : the saga of the narcotics brigade & the hero maker / Akbar del Piombo ; wiht c...
ชื่อผู้แต่งDel piombo, Akbar.
พิมพลักษณ์Paris : The Olympia Press, 1966.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGandhi is gone, who will guide us now ? : Nehru, Prasad, Azad, Vinoba, Kripalani, J.P. and others in...
พิมพลักษณ์Ranikhet : Permanent Black, c2007.
เลขเรียกDS481.G3 G195 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGardens of inspiration / edited by Erica Hunningher ; photographs by Vivian Russell.
พิมพลักษณ์New York : DK Pub., 2001.
เลขเรียก712.0222 G218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGeorge Washington's teeth / written by Deborah Chandra & Madeleine Comora ; pictures by Brock Cole.
ชื่อผู้แต่งChandra, Deborah.
พิมพลักษณ์New York : Farrar Straus Giroux, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGetting things done : the art of stress-free productivity / David Allen
ชื่อผู้แต่งAllen, David
พิมพลักษณ์New York : Penguin books, 2015
เลขเรียก646.7 A425G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreat feuds in history : ten of the liveliest disputes ever / Colin Evans.
ชื่อผู้แต่งEvans, Colin.
พิมพลักษณ์New York : John Wiley & Sons, 2001.
เลขเรียก909 E92G
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu du shi sheng ming de li wu = Loneliness is the gift of life / Yu Guangzhong, Lin Qingxuan, Bai Xi...
ชื่อผู้แต่งYu, Guangzhong 1928-
พิมพลักษณ์Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
เลขเรียกPL 2928.K8 Y94g 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu ai : You ai zou guo / Xu Lanzhen bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF575.L8 G83 2005,152.41 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu cheng gong : Sheng ming de hui huang / bian yi : Qi Haiying, Hu Yan, Xu Hao.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF637.S8 G73 2006,158.123 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu chu shi : Mei li xin shi jie / Bian yi : Guo Yuanyuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBJ1012 G825 2006,181.11 Gu913G 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGuan yu xing fu : Xing fu de zi wei / bian yi, Jiang Haiyan, Xia Yi, Xu Hao.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกBF575.H27 G73 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGui mi de quan mou : chuan tong quan mou xue ping xi / Zhao Guohua, Liu Guojian zhu.
ชื่อผู้แต่งZhao, Guohua 1963-.
พิมพลักษณ์Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2004.
เลขเรียกU162 Z43 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGulcher : post-rock cultural pluralism in America (1649-1980) / by R. Meltzer.
ชื่อผู้แต่งMeltzer, Richard.
พิมพลักษณ์New York : Carol Pub, 1990, 1972.
เลขเรียก081 M517G
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanshi ren wen lu you xi lie : Zhongguo fen lei lu you tu ji / Hanshi.
ชื่อผู้แต่งHanshi.
พิมพลักษณ์Zhuhai Shi : Zhuhai chu ban she, 2004.
เลขเรียกDS712 H36 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHardship posting : true tales of expat misadventure in Asia / Stuart Lioyd.
ชื่อผู้แต่งLloyd, Stuart.
พิมพลักษณ์Australia : Captions of Industry, c1999.
เลขเรียกDS10 .L56 1999,338.092 Ll793H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา