Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK strategies Course Material (Elementary-Intermediate) / Zhao Jing
ชื่อผู้แต่งZhao, Jing
พิมพลักษณ์Beijing : The Commercial Press, 2010
เลขเรียก495.10076 Z63H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK su cheng qiang hua jiao cheng. Chu zhong deng = An intensive course of HSK. Elementary and in...
ชื่อผู้แต่งWang, Haifeng
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2001
เลขเรียกPL1119 W36 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI love Chinese : Teacher's guide / Yu Li-hsiang.
ชื่อผู้แต่งYu, Li-hsiang.
พิมพลักษณ์Palo Alto, CA. : Better Chinese, c2009.
เลขเรียก495.1 Yu94Il
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuai le er tong Han yu = Fun Chinese for kids / Compiled by SISA Chinese Culture Center .
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolongua, 2004.
เลขเรียก495.18 Ku95K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuaile Hanyu = แบบฝึกหัด ระดับพื้นฐาน / bian zhe Li Xiaoqi ... [et al.].
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2010.
เลขเรียกPL1129.T5 K8 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuaile Hanyu = แบบเรียน ระดับพื้นฐาน / bian zhe Li Xiaoqi ... [et al.].
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2010, c2009.
เลขเรียกPL1129.T5 K81 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandarin hip hop / Sarah Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Sarah.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Lu926M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandarin hip hop, vol.1 / Sarah Lu, Yuwen Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Sarah.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Lu926Ma
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandarin hip hop, vol.2 / Sarah Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Sarah.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Lu926Md
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMandarin hip hop, vol.3 / Sarah Lu.
ชื่อผู้แต่งLu, Sarah.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Lu926Mn
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOverview of Chinese society = Zhongguo she hui gai lan / by Shen Zhi-juen and Gao Dian.
ชื่อผู้แต่งShen, Zhijun 1960-.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกDS721 S44 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPractical Chinese reader; elementary course.
พิมพลักษณ์Beijing, Commercial Pr., 1981.
เลขเรียกPL1115 .P7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPractical medical Chinese Elementary 1 = Shi yong yi xue Han yu / Dejun Zhu; Lele Cheng; Beimei Long...
ชื่อผู้แต่งZhu, Dejun.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1065 Z63p 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRoad to success : upper elementary / Shirong Mou.
ชื่อผู้แต่งShirong, Mou.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL 1128 M941c 2008,495.1824 Sh558R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi yong han yu ru men fu lian ke ben = Practical Chinese : an elementary workbook / zhu bian Deng...
ชื่อผู้แต่งDeng, Enming.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2003.
เลขเรียก495.1824 De392Se
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา