Found: 4,671  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงผนังอาคารห้องสมุดเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุทิสา เรืองกันท์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / วาณี เกตกินทะ = Khon Kaen University I...
ชื่อผู้แต่งวาณี เกตกินทะ
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
เลขเรียกZ674.83.T5 ห911,025.1 ห911 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4,671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครๆ ก็อยากมีร้านเบเกอรี่ / ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะ, 2545.
เลขเรียกHD9057 ย75,641.85 ย442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา